POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB DE TACA DE VI

En utilitzar el present lloc web (“ Lloc Web ”) i/o en comunicar-se electrònicament amb Taca de vi es recullen i tracten les dades personals de cada usuari (“Usuari”), el tractament de les quals es regeix per la present política de privadesa (“ Política de Privadesa ”).

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti en accedir i utilitzar el Lloc Web i/o subscriure’s als serveis que s’hi puguin oferir (com  newsletters ) és Taca de vi amb domicili social al C/ Alonso Cano, 9 2n de Bellaterra. L’Usuari pot contactar amb el delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic  enric@tacadevi.com.

El tipus de dades personals que recollim i tractem dels Usuaris al Lloc Web es corresponen a dades personals de subscriptors als nostres serveis com newsletters, invitacions a esdeveniments i altres activitats de Taca de vi.

Les dades personals dels Usuaris es recolliran i tractaran amb la finalitat de gestionar la relació amb Taca de vi, per utilitzar la vostra informació com a punt de contacte per a l’enviament recurrent d’informació o esdeveniments promoguts per Taca de vi. Així mateix, les vostres dades personals es recolliran i tractaran per respondre a les consultes o qüestions que pugueu remetre per email oa través del Lloc Web.

La legitimació per al tractament és l’interès legítim de Taca de vi a mantenir la relació existent amb l’Usuari i, si escau, el consentiment. Per tant, Taca de vi recollirà i tractarà les vostres dades mentre la relació segueixi vigent i, si escau, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per a la fi per a la qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva, es conservaran de forma bloquejada.

En cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en aquesta Política de Privadesa, responent personalment davant de Taca de vi de tots els danys i perjudicis que se’n puguin derivar en cas d’incompliment.

Taca de vi no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb Taca de vi o prèvia autorització per part seva. En concret, només tindran accés a les dades personals aquells tercers amb què Taca de vi estigui contractual o legalment obligat a facilitar-los.

En tot cas, les vostres dades personals seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

Us informem que els Usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-s’hi, així com revocar el consentiment prestat, adreçant-se per escrit a l’adreça C/ Alonso Cano 9, 2n de Bellaterra oa l’adreça de correu electrònic enric@tacadevi.com, indicant clarament el dret que voleu exercitar i acompanyant el vostre Document Nacional d’Identitat o document identificatiu similar que acrediti el vostre identitat. Així mateix, podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat a tercers com a conseqüència de comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta per part de l’usuari serà responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.

Taca de vi utilitza galetes i trackings de navegació quan un usuari navega pel seu lloc web. Les nostres galetes i trackings de navegació només s’associen amb un Usuari anònim i el vostre ordinador, i no proporcionen per si ni el nom ni cognoms de l’usuari. Les galetes i trackings de navegació de Taca de vi no poden llegir dades del disc dur ni llegir els fitxers galeta creats per altres proveïdors. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i trackings de navegació i impedir així la instal·lació de cookies i trackings de navegació al disc dur.